VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Socialtjänst & Hälso- och sjukvård

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. Samarbete präglat av en förtroendefull och öppen dialog är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar och sätta individens behov i fokus. För att underlätta samarbetet finns flera avtal och överenskommelser mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Aktuella avtal och överenskommelser hittar du i de flesta fall även under respektive område i högerspalten tillsvidare. Dessa flyttas successivt över till den nya webbplatsen Vårdsamverkan i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084