VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2019-03-15
  Uthopp till Nationell patientöversikt-NPÖ ifrån SAMSA
  Uthopp till Nationell patientöversikt-NPÖ ifrån SAMSA fungerar nu för samtliga parter!Privata vårdgivare har hittills inte haft möjlighet att använda uthopp till NPÖ från SAMSA. Detta problem är nu löst och uthopp till NPÖ från SAMSA skall kunna ske under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.L...
 • 2019-03-13
  Bokningar SITHS-kort gjorda 12/3 och förmiddag 13/3 är borta
  Personer som gjort bokningar i Bokningsstödet under dessa dagar ombeds boka om
 • 2019-03-13
  GITS on Tour
  Kom och träffa GITS och dess medarbetare. Vi kommer under våren befinna oss runt om i Västra Götaland för att möjliggöra närmare dialog och utbyte för att öka samverkan.
 • 2019-03-04
  Utbildning i att leda digital transformation
  Göteborgsregionen bjuder in till ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor. Utbildningen genomförs i samarbete med DigJourney och riktar sig till nyckelpersoner och chefer.
 • 2019-03-01
  Problem med Skypemiljön - åtgärdat
  Problemen är åtgärdade. VGR IT meddelar2019-03-01 08:00
  För närvarande kan det vara inloggningsproblem till Skype för vissa användare.
  FörtydligandeFelsökning och åtgärder pågår.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084