VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett program inom Västra Götalandsregionen som förkortas FVM. Utgångspunkten för programmet är att de informationsmiljöer (verksamhetssystem) som finns i nuläget inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård-och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Under 2017-2018 genomför Västra Götalandsregionen en upphandling inom ramen för programmet. Detta är en aktivitet för att få till en informationsdelning mellan vårdhuvudmännen med individen i fokus

Vill du engagera dig i programmet? Ta då kontakt med Karl Fors, kontaktuppgifter finns till höger.

Kommunernas representation i FVM

Programledning
Thomas Jungbeck, VästKom - Styrgrupp
Karl Fors, VästKom - Programledningsgrupp

Arbete med kommunoption.
Ann-Charlotte Klarén, Skaraborgs kommunalförbund

Upphandlingen är slutförd

VGR:s skrev kontrakt med Cerner Sverige AB den 27 november 2018 om systemet Millenium. Nu pågår förberedande arbete och Implementeringsprogrammet har startat.

Implementeringprogram status

När upphandlingen är klar så startar det som i program framtidens vårdinformationsmiljö heter Implementeringsprogrammet. Implementeringsprogrammet FVM arbetar för att det Millenium ska vara infört i VGR:s verksamhet och för kommuner som avropar option år 2023. Implementeringsprogrammet består av ett antal projekt inom områdena i punktlistan. Några har startat andra är i planeringsfas.

  • Design och utveckling (standardisering och kliniskt innehåll, informatik, utveckling)
  • Etablering (Support och förvaltning, test, utbildning)
  • Bygga (Infrastruktur och drift, Integration, Migrering, Gemensam informationsplattform)
  • Utrullning (Implementering)

VästKom arbetar nu med planering för hur kommunernas arbete kan stödjas och samordnas. Personella resurser kommer att sökas till VästKom med kompetenser inom kommunal hälso- och sjukvård, elevhälsa, informationshantering, tekniker och projektledare.

Initieringsfasen har börjat i och med att styrgrupp och programledning har haft första möten med Cerner AB. I styrgruppen är kommunerna representerade av Thomas Jungbeck.

Mer att läsa

På VGR:s sidor om FVM finns mycket bra information om programmet, vad som ska uppnås,  beskrivning om vad det nya kärnsystemet kan innehålla men också månadsrapporter.

Dokument   

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se


Läs våra nyhetsbrev

Nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084