VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö är ett program inom Västra Götalandsregionen som förkortas FVM. Utgångspunkten för programmet är att de informationsmiljöer (verksamhetssystem) som finns i nuläget inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård-och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Under 2017-2018 genomför Västra Götalandsregionen en upphandling inom ramen för programmet. Detta är en aktivitet för att få till en informationsdelning mellan vårdhuvudmännen med individen i fokus

Vill du engagera dig i programmet? Ta då kontakt med Karl Fors, kontaktuppgifter finns till höger.

Kommunernas representation i FVM

Programledning
Thomas Jungbeck, VästKom - Styrgrupp
Karl Fors, VästKom - Programledningsgrupp

Arbete med kommunoption.
Ann-Charlotte Klarén, Skaraborgs kommunalförbund
Anna Lindelöf, Härryda kommun (Elevhälsa)

Upphandlingens genomförande

Upphandlingsförfarandet är Konkurrenspräglad Dialog (KPD). KPD sker i två steg. Det första steget har genomförts och innebär att marknadens aktörer bjudits in att delta i upphandlingen, och att inkomna ansökningar från intresserade leverantörer prövats och valts ut. Det andra steget pågår, och innebär att ett visst antal kvalificerade leverantörer bjudits in till dialog. De krav som ställs på funktioner arbetas fram med hjälp av berördpersonal, och är uppdelat på ett antal olika verksamhets- och specialistområden.

Tilldelningsbeslut kommer ske i oktober 2018. När upphandlingen avslutats startar en giltighetstid för kommunernas option/optioner. Denna regleras vid avtalsskrivningen och ska gälla under ett (1) år. 

Dokument   

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se


Läs våra nyhetsbrev

Nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084