VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Beredningsgrupp VGK

Beredningsgrupp VGK består av representanter från de fyra kommunalförbunden med expertis och ansvar inom socialtjänst- och/eller hälso- och sjukvårdsområdet.

Ansvarsområde

Beredningsgrupp VGK arbetar med alla kommunala frågor inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsområdet på uppdrag av Ledningsgruppen VGK. Man företräder kommunerna även i många andra frågor inom välfärdsområdet. Gruppen bereder de frågor som ska hanteras i Ledningsgruppen VGK samt lämnar förslag till beslut/åtgärd. Gruppen har fullt mandat att behandla och avgöra frågor som inte bedöms som principiella eller på annat sätt bör underställas ledningsgruppens beslut. Beredningsgrupp VGK bereder även samverkansfrågor med VGR som ska behandlas i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG.

Representanter 2018

Boråsregionen - Sjuhärads Kommunalförbund:

Ann-Katrin Schutz, ann-katrin.schutz@borasregionen.se
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@borasregionen.se

Fyrbodals Kommunalförbund:

Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se
Annica Johansson, annica.johansson@fyrbodal.se

Skaraborgs Kommunalförbund:

Hanna Linde, hanna.linde@skaraborg.se
Jessica Ek, jessica.ek@skaraborg.se

Göteborgsregionens Kommunalförbund:

Elisabeth Beijer, elisabeth.beijer@grkom.se

Göteborgs Stad:

Andreas Ericson, andreas.ericson@stadshuset.goteborg.se

 

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Mötestider 2019
 • 30-31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 11 april
 • 7 maj
 • 12 juni
 • 23 augusti
 • 24 september
 • 23 oktober
 • 28 november
 • 18 december
Minnesanteckningar

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084