Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nya medarbetare i GITS

Vi är oerhört glada över att hälsa två nya medarbetare välkomna till GITS. Bass Johansson kommer in som funktionskoordinator för gemensam utgivningsorganisation för SITHS/Efos och Christer Nygren tar rollen som funktionskoordinator för SAMSA ihop med Maria Fredriksson. Varmt välkomna!

Funktionskoordinator SITHS/Efos - Bass Johansson

Bass kom in och påbörjade rollen som funktionskoordinator för SITHS/Efos den 24 april. Han har en gedigen bakgrund med praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling, samordning, säkerhets- och kvalitetsfrågor. I senaste rollen som verksamhetsutvecklare för säkerhet, informationssäkerhet, fastighet och miljö på Angereds sjukhus hanterades även ansvar för utgivning för SITHS i rollen som ORA.

Vi upplever Bass som kreativ och strukturerad och passar mycket bra i rollen som funktionskoordnator för SITHS/Efos där vi nu står inför definering av struktur och organisation. Bass är även ett välkommet bidrag till GITS i stort och kompletterar funktionen med sin breda och omfattande bakgrund.

 

Funktionskoordinator SAMSA - Christer Nygren

Christer påbörjade funktionskoordinatorrollen för SAMSA den 2 maj. Med en djup och bred teknisk kompetens och verksamhetsfokus ger han ett efterlängtat komplement i förvaltningen av SAMSA och GITS i stort. Christer har mångårig erfarenhet av samverkan och verksamhetsnära förvaltning inom och mellan region/landsting och privata vårdgivare. Han har med gott resultat lyft och stärkt relationen mellan landstingen kopplat till det gemensamma systemet Privera för hantering av ersättning. Christer ser gärna en ökad närvaro med verksamheten för att på bästa sätt kunna stödja dem med bra lösningar. Ihop med ovan samt erfarenhet av inköp, testning och projektledning ser vi Christer som en mycket bra ny medarbetare.

 

Vi hälsar båda varmt välkomna och ser att vi tillsammans nu jobbar för att öka samverkan i Västra Götaland för våra gemensamma medarbetare och invånars bästa!

KONTAKT EFOS/SITHS

Bass Johansson
Funktionskoordinator SITHS
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 070-983 74 75
e-post: bass.johansson@vgregion.se

KONTAKT SAMSA

Christer Nygren
Funktionskoordinator
Samordnad vård- och omsorgsplanering
Gemensam IT-samordningsfunktion

Telefon: 072-237 94 96
e-post: christer.nygren@vgregion.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131