Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Övergång till E-identitet för offentlig sektor

Efter att ny nationell tidplan är fastställd så kommer eTjänstekort/TjänsteID utfärdas från Efos - e-identitet för offentlig sektor - och inte från SITHS. Alla befintliga SITHSkort fortsätter att fungera som vanligt under hela sin resterande giltighetstid.

SITHS har framförallt varit för kommuner och landsting och har levererats av TeliaSonera AB. I Efos ingår även statliga myndigheter och levereras av Försäkringskassan.

Efos kommer innebära ett antal nyheter, bland annat:

  • Mobila möjligheter genom Mobilt Efos kommer erbjudas
  • Vi kommer kunna återanvända reservkort.
  • Det kommer inte finnas någon personlig e-legitimation från TeliaSonera på kort från Efos.

Som användare beställer du, hämtar ut och använder ditt Efos-kort på samma sätt som ditt SITHS-kort idag.

Inera AB har tagit fram en checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som fortfarande uppdateras regelbundet, med vad en organisation behöver tänka på. Vissa delar av checklistan kommer vi hantera gemensamt inom Västra Götaland (kommuner och region), dessa hittar du här.Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131